Royal Yoga

Na ca. 15 jaar yoga-ervaring, eerst als leerling en vervolgens ook als leraar, wilde Luc een plek creëren waar iedereen welkom is die op zoek is naar dat ietsje meer:

 • sfeer
 • ruimte
 • individuele begeleiding
 • laagdrempeligheid

Enerzijds liet hij zich hierbij inspireren door de unieke locatie en een persoonlijke aanpak met in het achterhoofd een ‘Royal Treatment’ voor geest en lichaam.

Anderzijds vind je in een van de basisgeschriften van de yogafilosofie, de ‘Yoga Sutras’ van Patanjali (2de eeuw voor Christus), het ‘achtvoudige yogapad’* beschreven, wat ook bekend is onder de naam ‘Raja Yoga’ of in het Engels ‘Royal Yoga’:

1. Yama’s: richtlijnen voor de omgang met anderen

 • Ahimsa: afzien van geweld
 • Satya: de waarheid spreken
 • Asteya: niet stelen
 • Brahmacharya: seksueel gematigd leven
 • Aparigraha: vrij zijn van hebzucht

2. Niyama’s: houding tegenover jezelf

 • Saucha: lichamelijke hygiëne, gezonde voeding
 • Santosha: tevredenheid
 • Tapas: vuur, enthousiasme, discipline
 • Svadhyaya: zelfkennis
 • Ishvara pranidhana: aanvaarding van een alomtegenwoordige kracht, zowel buiten als in onszelf

3. Asana: lichaamshoudingen

4. Pranayama: adembeheersing

5. Pratyahara: beteugelen van de zintuigen

6. Dharana: concentratie

7. Dhyana: meditatie

8. Samadhi: verlichting

Van deze levensfilosofie – die een dagelijkse oefening blijft voor Luc – wil hij zoveel mogelijk aspecten zowel rechtstreeks als onrechtsreeks aan bod laten komen bij Royal Yoga.

*De vertaling van het achtvoudige yogapad wordt hier geciteerd uit “Yoga voor beginners 2011”, een uitgave van Yoga Magazine.

Lesgevers
Pers
Getuigenissen